Specjalizacje naszej działalności


adwokat z łodzi zakres sprawW naszej kancelarii prowadzimy zarówno obsługę osób fizycznych jak i prawnych. Zajmujemy się:

 • kompleksowym prowadzeniem spraw na wszystkich etapach - poczynając do działań przedsądowych, po prowadzenie sprawy w sądzie, a kończąc na ściągnięciu wierzytelności w drodze egzekucji;
 • sporządzaniem w imieniu klienta pism procesowych - pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew itp., a także przygotowywaniem umów;
 • reprezentowania klienta przed urzędami np. Urzędem Skarbowym, czy Urzędem Miasta / Gminy oraz instytucjami prywatnymi np. reprezentacja pracownika w sporze z pracodawcą;
 • udzielaniem porad prawnych i konsultacji;
 • opiniowaniem umów i regulaminów;

Nasi wykwalifikowani adwokaci i prawnicy podejmą się każdej sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego, czy spadkowego. 

Kategorie spraw


Do najczęściej spotykanych kategorii spraw należą:

Sprawy cywilne

 • Sprawy o odszkodowanie za wypadki drogowe, upadki, błędy medyczne, szkody powstałe w wyniku przestępstw
 • Sprawy związane z umowami - zawarcie umów, wypowiedzenie / odstąpienie od umowy, nieważność umów, dochodzenie zapłaty lub innego świadczenia za wykonanie umowy, kara umowna, odsetki
 • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego dotyczące nieruchomości - zasiedzenie, immisje, podział nieruchomości, zniesienie współwłasności, zarząd nieruchomością wspólną, zwrot nakładów poniesionych na cudzą nieruchomość
 • Sprawy dotyczące sprzedaży rzeczy - rękojmia, gwarancja, zwrot kupionej rzeczy, roszczenia o naprawienie wad rzeczy, rozliczenia ze sprzedawcą, wywiązanie się z umowy przedwstępnej
 • Sprawy związane z najmem lokali, rozliczenia za najem, rozwiązanie umowy najmu, eksmisja lokatora, przymusowe wymeldowanie, zwrot kaucji
 • Sprawy związane z darowizną - udzielenie darowizny, jej odwołanie 

Prawo pracy

 • bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę i roszczenia z tym związane
 • wypłata zaległego wynagrodzenia
 • roszczenia o przywrócenie do pracy
 • roszczenia o zapłatę zasiłków, odpraw, diet itp.
 • wydanie / sprostowanie świadectwa pracy
 • mobbing i dyskryminacja
 • zakaz konkurencji i roszczenia z nim związane
 • sporządzanie, opiniowanie i analiza umów o pracę

Sprawy rodzinne

 • rozwód / separacja
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 • alimenty
 • ustalenie ojcostwa
 • adopcja dziecka
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • zarząd majątkiem wspólnym
 • ubezwłasnowolnienie

Sprawy spadkowe

 • stwierdzenie dziedziczenia
 • sporządzenie testamentu
 • dział spadku
 • zachowek
 • wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia

 Sprawy karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym przed prokuraturą i w postępowaniu sądowym
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w toczącym się procesie

 

kancelaria adwokacka usługi